The Assassin Taiwan (2015)

Ci ke Nie Yin Niang

Sender: ARTE (Deutsch)
Begin: 2019-08-05 21:55 105 Minuten
IMDb: 6.3 (15K)
Genre: ,

Stab

Regie: Hsiao-Hsien Hou,

Qi Shu Nie Yinniang
Chen Chang Tian Ji'an, governor of Weibo
Yun Zhou Lady Tian
Satoshi Tsumabuki The Mirror Polisher
Dahong Ni Provost Nie Feng
Mei Yong Yinniang' Mother
Zhen Yu Lei Tien Xing (Yinniang's Uncle)
Nikki Hsieh Huji,Tian Ji'an's concubine
Ethan Juan Xia Jing, the aide-de-camp
Fang-yi Sheu Princess Jiacheng / Princess-Nun Jiaxin
Jacques Picoux Lady Tian's Teacher
Shao-Huai Chang Chiang Nu
Ti-Ying Hsueh
Fang Mei Yinniang' Grandmother
Chun Shih


DVD/BluRay kaufen Trailer Kritik

EPG Beschreibung:Dateiname Größe Qualität
The_Assassin_19.08.05_21-55_arte_105_TVOON_DE.mpg.HD.avi.otrkey
1,63 GB HD Download mit jDownloader